Contributie

Vanaf 16 jaar € 102,50 1½ uur
Extra training € 33,00 1½ uur
Vanaf 16 jaar € 91,50 1¼ uur
Extra training € 27,50 1¼ uur
Beginnerstraining vanaf 4 jaar € 58,00 ¾ uur
Jeugd Standaard training € 76,00 1 uur
€ 96,00 1½ uur
Extra training € 20,00 1 uur
€ 30,00 1½ uur
Vanaf 16 jaar € 102,50 1½ uur
Aangepast Judo € 102,50 1 uur
Jeugd Standaard training € 76,00 1 uur
Extra training € 20,00 1 uur
Vanaf 16 jaar Standaard training € 80,50 1 uur
Extra training € 22,00 1 uur
Jeugd € 86,00 1¼ uur
Vanaf 16 jaar € 91,50 1¼ uur
Jeugd € 86,00 1¼ uur
Vanaf 16 jaar € 102,50 1½ uur
  • Bij interesse voor een sport is het mogelijk om altijd eerst twee gratis proeflessen te volgen. Daarna dient men zich als lid aan te melden door een inschrijfformulier in te vullen.
  • De inschrijfkosten bedragen € 10,-
  • De contributie wordt per half jaar geïnd, evt. kan deze in twee termijnen worden voldaan. De halfjaarlijkse contributieperiodes lopen van 1 januari tot 30 juni en van 1 juli tot 31 december.
  • Bij het tussentijds lid worden worden voor eerste contributieronde alleen de weken tot het einde van de halfjaarlijkse contributieperiode in rekening gebracht.
  • De standaard wijze van betalen is per incasso. De factuur wordt hierbij uitsluitend per email  verzonden. Als wij niet over een (geldig) emailadres beschikken ontvangt u geen factuur. Bij een afwijkende wijze van betalen worden € 5,- administratiekosten in rekening gebracht.
  • De contributie geldt voor één les in de week en is gebaseerd op de lengte van de training. Bij een andere trainingsduur dan hierboven genoemd kunnen afwijkende tarieven gelden. Als men vaker per week traint binnen dezelfde sport, dan gelden de bovenstaande tarieven voor de extra training, ongeacht het aantal keren dat men extra traint.
  • Bij het volgen van meerdere sporten wordt de sport met de hoogste contributie volledig in rekening gebracht, voor de overige sporten de helft van de contributie.
  • De leeftijdsgrenzen worden bepaald op basis van de factuurdatum.
  • De contributies zijn, voor zover van toepassing, exclusief het lidmaatschap van de sportbonden. Dit lidmaatschap zal direct met de betreffende sportbond verrekend moeten worden.
  • Het beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per email te gebeuren bij de ledenadministratie, voor 1 januari of voor 1 juli. Bij voorkeur wordt hiervoor gebruik gemaakt van de standaard formulieren op onze site, nadere informatie over opzeggen kan hier nagelezen worden.

Wijzigingen onder voorbehoud.