Wedstrijden: Hoe werkt dat?

Binnen Dojo ’t Loo zijn er meerdere mogelijkheden om aan wedstrijdjes mee te doen:

 • Een keer in de maand zijn er op vrijdagavond van 18.30 tot 19.30 uur puntenwedstrijden. U hoeft uw kind hier niet voor aan te melden, u kunt gewoon naar de Dojo komen. De trainers zullen de kinderen indelen in groepjes om een aantal wedstrijdjes te doen, hierbij wordt zoveel mogelijk gekeken naar gelijkwaardige tegenstanders. Het kan zijn dat uw kind de ene keer iets lichter of zwaarder ingedeeld zal worden afhankelijk van de opkomst. De scheidsrechters zullen hierbij de kinderen ook coachen en hen zo de regels van de wedstrijden bijbrengen. Tijdens de wedstrijden zijn er punten te behalen, dit is het aantal judopunten wat er wordt gescoord. Alleen al voor het komen krijgt uw kind 5 punten. Er kunnen per ronde maximaal 45 punten worden gehaald. Als er in totaal 100 punten behaald zijn kan er (tegen een kleine vergoeding) een tegel verkregen worden. Bij totaal 200 punten de volgende tegel enz. De kleuren van deze tegels vertegenwoordigen de kleuren van de banden, dus wit, geel, oranje, groen, blauw, bruin en zwart.

 • Vier keer per jaar worden er bij Dojo ’t Loo toernooien georganiseerd. Het Oliebollentoernooi en de Clubkampioenschappen zijn alleen voor eigen leden. Daarnaast zijn er het Ontwikkelingstoernooi(witte en gele band) en het Oranjebandentoernooi(wit, geel en oranje band), bij deze twee toernooien komen ook kinderen van andere clubs. Er wordt bij al deze activiteiten inschrijfgeld gevraagd. Iedereen kan hier aan meedoen, net als bij de bovenstaande puntenwedstrijden zullen kinderen zoveel mogelijk gelijkwaardige tegenstanders krijgen. De trainers zullen de uitnodigingen in de les uitdelen daarnaast zal het wedstrijdsecretariaat dezelfde uitnodiging per mail sturen.

Ook zijn er mogelijkheden om vaker wedstrijdjes te gaan doen.

Deze toernooien zullen dan buiten de vereniging plaats vinden. De trainer kan uw kind hiervoor vragen of u kunt zelf bij de trainer vragen naar de mogelijkheden hiervoor.
Wat is hierbij belangrijk?

 • Uw kind wordt gevraagd om naast de reguliere training een extra training te gaan volgen. In deze training zal het er iets pittiger aan toe gaan ter voorbereiding op de wedstrijdjes. In de vrijdagtraining van 18.30 – 19.30 zullen ook gemotiveerde kinderen mee trainen die geen wedstrijden doen, maar judo wel heel leuk vinden en daarom een tweede training volgen.

 • De trainers zullen regelmatig aangeven welke toernooien eventueel geschikt zijn voor uw kind. Deze toernooien vinden voor het grootste deel plaats in Noord-Holland, maar op oudere leeftijd wordt er ook meegedaan aan toernooien in de rest van het land.

 • U schrijft uw kind de eerste toernooien in via wedstrijdsecr@dojotloo.nl, later krijgt u voor uw kind een inlognaam en wachtwoord voor “mijn dojo ’t loo”. Hierop kan en moet uw kind door u zelf worden ingeschreven voor de wedstrijden.

 • Bij wat meer wedstrijdervaring vragen wij u om uw kind lid te maken van de Judo Bond Nederland, omdat dit voor sommige toernooien verplicht is. Hieraan zijn lidmaatschapskosten verbonden, mocht uw kind stoppen dient u zelf dit lidmaatschap op te zeggen. Uw kind krijgt een judopaspoort waarmee kan worden deelgenomen aan de desbetreffende wedstrijden.

 • Het is niet verplicht om deel te nemen aan wedstrijden. Mocht een toernooi een keer niet goed uitkomen dan heeft u dus de keuze om uw kind niet in te schrijven.

Bij toernooien buiten de club is de werkwijze als volgt:

 • U schrijft uw kind de eerste toernooien in via wedstrijdsecr@dojotloo.nl, hierbij moet u gewicht en leeftijd opgeven. Dit omdat er bepaalde leeftijds- en gewichtsklassen zijn. Wilt u ook het gewicht in de gaten houden, er zijn gewichtsklassen -21, -24, -27, -30 -34 -38 etc, en geef op tijd (min. een week) door als het erg veranderd, het kan dan zijn dat hij/zij in een andere gewichtsklasse komt en op een andere tijd zou moeten. Mocht u thuis niet kunnen wegen dan is er altijd een weegschaal in de dojo aanwezig. De leraar kan u helpen.

 • Bevalt het doen van toernooien krijgt u een inlogcode en uitleg voor de inschrijfsite, ook hier moet u gewicht en leeftijd opgeven. Meer informatie hierover staat op de inschrijfsite.
  Let op! U schrijft nooit direct bij de organisatie in dit gaat altijd via ons wedstrijdsecretariaat.

 • De tijden worden circa een week van tevoren gemaild door het wedstrijdsecretariaat.

 • Uw kind wordt door de toernooileiding ingedeeld in een poule.

 • Je bent verplicht om een witte of rode band te dragen ter herkenning voor de scheidsrechter. Deze zullen soms door de toernooileiding beschikbaar worden gesteld maar niet altijd. Daarom is het handig als uw kind, naast de eigen band, beschikt over een rode en witte band. (is te koop bij Dojo ’t Loo)

 • In principe gaat er altijd een coach mee vanuit Dojo ’t Loo.

 • Bij binnenkomst in de sporthal van het betreffende toernooi gaat uw kind naar de weging. Hier wordt gekeken of de opgegeven gewichtscategorie correct is. Indien van toepassing heeft de coach een weegkaart voor uw kind waarop het juiste gewicht wordt aangetekend. Dit is echter niet op alle toernooien.

 • Niet bij alle toernooien kunt u als ouder langs de mat zitten, hiervoor is er ook een coach mee. U zult dan als ouder op de tribune moeten plaatsnemen. Dit kan in begin spannend zijn voor beide. Stuur uw kind naar de vanuit Dojo ’t Loo aanwezige coach om te melden dat je er bent. De coach kan uw kind dan opvangen en geruststellen.

 • Het ene toernooi is beter ingedeeld dan het ander. Houd er rekening mee dat het soms lang kan duren voordat uw kind aan de beurt is voor zijn/haar eerste partij. Daarnaast kan het zijn dat uw kind tegen kinderen met een hogere kleur slip of andere kleur band komt.