In memoriam: Kees Groefsema, grondlegger van Dojo ’t Loo en de judosport in Heiloo

05-07-2023

Onlangs bereikte ons het droeve bericht dat Kees Groefsema na een ziekbed op 88 jarige leeftijd is overleden. Als Dojo ’t Loo zijn we Kees veel verschuldigd.

 
Met tomeloze inzet en energie heeft Kees samen met zijn vrouw Gré heel veel betekent voor het judo in Heiloo, en omstreken. Kees is namelijk de grondlegger van onze vereniging en zelfs van de judosport in Heiloo.

Kees was niet alleen een getalenteerde judoka, maar ook een toegewijde leraar en een inspirerende mentor voor zijn leerlingen. Generaties judoka's hebben onder zijn deskundige begeleiding getraind en geleerd over respect, doorzettingsvermogen en teamgeest. Zijn onvermoeibare inzet en zijn warme persoonlijkheid zullen in onze herinneringen voortleven.

Begin jaren ’60 begon Kees onder supervisie van sportschool de Lange uit Beverwijk met de judosport in Heiloo als onderdeel van gymnastiekvereniging Klimop in hun gymzaal aan de Pastoor van Muijenweg. Hier bereidde Kees de eerste lichtingen voor op het gele bandexamen.

In 1963 kon Kees zijn intrek nemen in zijn eigen echte sportschool aan de Zevenhuizerlaan, welke door burgemeester Pesman werd geopend.

De sportschool groeide gestaag onder de bezielende leiding van Kees, en werd daarom in 1974 omgezet in een vereniging. Daarmee werd een bredere basis gelegd om bijkomende taken te kunnen verdelen en zo de belangen optimaal te kunnen behartigen.

Vanwege de groei gingen eveneens in 1974 de lessen over naar de gymzaal aan het Slimpad, maar ook dat werd later weer te klein. In 1981 volgde de verhuizing naar de Bergeonstraat, waar in eerste instantie 4 leslokalen beschikbaar werden gesteld. Deze werden met inzet van vele vrijwilligers omgebouwd tot een judozaal. In 1985 gingen de activiteiten over in onze huidige sportvereniging Dojo ’t Loo. We zitten nog steeds aan de Bergeonstraat, zij het dat de accommodatie wel de nodige aanpassingen heeft ondergaan waarbij Kees zelf met vele vrijwilligers ook flink de handen uit de mouwen heeft gestoken.

Kees bleef al die jaren nauw betrokken bij de vereniging en het judo. Tot enkele jaren geleden stond hij trouw nog elke week op de mat om zijn kennis over te dragen. Zijn kennis en liefde voor de judosport deed hij voor een belangrijk deel op bij zijn Japanse trainer Marioka Seijei. Daarbij ontwikkelde Kees zijn eigen duidelijke kijk en visie op het judo. In 2014 publiceerde hij zelfs een eigen boek waarin hij in woord en beeld zijn kennis heeft vastgelegd voor het nageslacht.

De inzet van Kees bleef zeker niet onopgemerkt of onbenoemd. Na de eerste grote verbouwing van de locatie aan de Bergeonstraat in 1996 werd de inzet van Kees beloond door de grote zaal naar hem te vernoemen als de “Kees Groefsema zaal”. Later werd de inzet van Kees en zijn vrouw Gré, beloond met het erelidmaatschap van de vereniging voor beiden.In 2004 werd Kees zelfs beloond met een welverdiende koninklijke onderscheiding.

Het Japanse woord Judo betekent ‘zachte weg’. Dat betreft de filosofie achter de techniek van het judo die Kees goed begreep en wist over te dragen. Het pad van Kees ging in de ontwikkeling van de judosport in Heiloo echter lang niet altijd over rozen, maar dat weerhield hem niet om door te zetten.

De technische vaardigheden van Kees, zijn vastberadenheid en competitieve geest brachten hem ver in de judosport. Maar wat hem werkelijk onderscheidde, was zijn verlangen om anderen te helpen groeien en bloeien. Zijn onvermoeibare inzet en zijn warme persoonlijkheid zullen in onze herinneringen voortleven.

Namens bestuur, medewerkers en (oud) leden van Dojo ’t Loo wensen we de familie en nabestaanden van Kees heel veel sterkte met het gemis.

Rust zacht Kees.