Historie van Dojo 't Loo
door oprichter Kees Groefsema

Zo ongeveer 55 jaar geleden ben ik, met de judosport in Heiloo gestart. Dit ging onder supervisie van sportschool J. de Lange uit Beverwijk. De start was aan de (Mallevoortsdijk) nu Pastoor van Muijenweg in een gymzaal achter de Mariaschool. Met deze start was een samenwerkingsverband met de gymnastiek vereniging Klim-Op. In overleg met de toenmalige voorzitter van deze vereniging de Hr. van Hulsen,  ben ik met de leden ingetrokken in een zaaltje bij J. Hoogland. Van hieruit heb ik een ruimte gehuurd aan de Zevenhuizerlaan en met familie en vrijwilligers omgebouwd tot een Judo-accommodatie. Op 31 Augustus 1963 heeft Burgemeester Pesman door middel van een paar judo worpen toe te passen bij de oprichter Kees Groefsema, de officiële opening verricht. Met Jan Zoon die inmiddels zijn leraars diploma had gehaald zijn wij enthousiast aan de lessen begonnen in deze dojo.

In 1974 hebben mijn vrouw en ik besloten, vanwege het grote aantal leden en het niet meer kunnen plaatsen van nieuwe leden, van de sportschool een sportvereniging te maken. Met een enthousiast bestuur is toen sportvereniging Groefsema opgericht. Dit bestuur heeft de belangen van de vereniging voor een andere behuizing behartigd en bepleit bij de gemeente wat resulteerde in het betrekken van de gymzaal aan het Slimpad.

Het bestuur had toch als doel, een eigen onderkomen voor de vereniging. Het contact met de gemeente bleef behouden. De gemeente heeft in 1981 aan het bestuur een deel van de voormalige Adelbertusschool aan de Bergeonstraat vier klaslokalen aangeboden. De klaslokalen waren 7,50 X 7,50 mtr. De klaslokalen op zich versprongen steeds 1,50 mtr. Deze 1,50 mtr. kwam ten goede aan het entree wat wel weer een verlaagd plafond had ten opzichte van de klaslokalen. Van twee lokalen is de tussenmuur verwijderd. Er ontstond toen een zaal die ten opzichte van elkaar 1,50 mtr. versprong en met een verlaagd gedeelte. Deze verbouwing werd met enthousiaste ouders en vrijwilligers gedaan. Na deze verbouwing zijn wij, Jan Zoon en ik, weer verder gegaan met les geven.

In 1996 heeft de tweede grote verbouwing plaats gevonden. Door het bestuur waren de voorbereidingen gemaakt en is er met veel enthousiasme aan deze verbouwing begonnen. Over die verbouwingswerkzaamheden welke wel gigantisch zijn geweest zal ik maar niet uitweiden. Maar wel, dat deze klus, met louter vrijwilligers, is geklaard in twee jaar (8106 man uren). Een klus waar we allen trots op mogen zijn, een klus waardoor vele inwoners van Heiloo en omgeving hun sport op recreatief of top niveau kunnen beoefenen. Een sportvereniging die dit klaart, daar kan men terecht trots op zijn. De officiële opening was in Oktober 1999 en werd door wethouder Anne-Marie Worm-de Moel verricht. De naam sportvereniging Groefsema is toen veranderd in sportvereniging Dojo 't Loo.